Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Дефиниция и основни функции на графичния дизайн

Дата: 23.08.2010.   Новини » Графичен дизайн

Можем да дефинираме графичния дизайн като процес на проектиране, координиране, селектиране и организиране на серия от елементи за създаването на визуални обекти, насочени към предаването на специфични послания към определени целеви групи.


Ето защо, основната функция на графичния дизайн е предаването на определена информация чрез графични композиции, които да достигнат до определана група хора под различни рекламни форми, като брошури, флаери, плакати и т.н.


Графичният дизайн има за цел да представи основната идея на посланието по един ясен и директен начин. Ето защо, се използват различни графични елементи, които да придадат форма на посланието и да го направят достъпно и лесно за разбиране от хората, към които е насочено.


Графичният дизайн не означава създаване на рисунка, снимка или някаква илюстрация. Графичният дизайн е нещо повече от сбора на всички изброени елементи. Ето защо, дизайнерът трябва да познава из основи различните графични ресурси, да има въображение, опит и добър вкус, за да може да ги комбинира по адекватен начин.


Крайният резултат от графичния дизайн представлява сам по себе си една цялост, единица, въпреки факта, че се състои от множество различни елементи. Можем да направим аналогия с кулинарно ястие. И графичният дизайн, и ястието се състоят от разнообразни индивидуални елементи, които  обединени правилно и с вкус, съставляват едно уникално творение на изкуството.


И тъй като всяко произведение за комуникация се ражда от необходимостта от предаване на някакво специфично послание, графичният дизайнер не просто създава форми, но създава и самата комуникация. Той е професионалист, който чрез специфичен метод (дизайн) съставя съобщения (комуникация) с визуални средства (графичен дизайн). Той не измисля самото послание, а го интерпретира.


Основната съставна част на всяка графична композиция е посланието за интерпретация, информацията, която трябва да достигне до избраната целева група, чрез графичния дизайн. Тази информация трябва да се представи с помощта на различни графични елементи, които могат да са много и разнообразни, но най-използваниете и честo срещани са:


•    Прости графични елементи: точки и линии от всякакав вид (прави, прекъснати, криви, заоблени и т.н.)

•    Геометрични елементи, с или без контур: многоъгълници, кръгове, елипси, овали и т.н.

•    Букви във всякакви форми и структури, използвани за представяне на текстови послания

•    Различни графики: лога, иконки и т.н.

•    Илюстрации

•    СнимкиОще новини