Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Какво е рекламата и необходима ли ни е тя?

Дата: 13.10.2014.   Новини » Новини

Какво е рекламата и необходима ли ни е тя? - това е въпросът, който си задават всички компании, които предлагат различни услуги/продукти в различни браншове.
Рекламата е изключително важен инструмент и жизнено необходима за създаването, съществуването и развитието на всяка компания в годините.


Лио Богат отговаря на този въпрос по следния начин: „Вероятно рекламата не е необходима, но тя е неизбежен резултат от икономическата система, която сме създали”

Това е така, защото рекламата е много важен фактор в пазарната икономика. Причината за увеличаващата се роля на рекламата се дължи от една страна на градивните й функции и от друга на това, че рекламата насърчава продажбите, насърчава потребителите да използват активно даден продукт или услуга за своите цели.

Рекламата укрепва позициите и репутацията на дадена фирма.  Тя създава имидж, създава престиж, самочувствие, създава необходимото доверие и връзка с потенциалните клиенти, а най-важното в бизнеса е връзката с клиентите. Компания, която прекрати рекламните си изяви, то тя излиза от „играта”, отстъпвайки мястото си на конкурентите, тъй като всяко бизнес начинание започва с реклама и не може да се развива без нея.

Добрата реклама е тази реклама, която се отличава едновременно със своя стил и класа, но и умее да продава, защото компаниите се нуждаят от продажби, а не само от аплодисменти.

Нека да се потопим в света на рекламата, нека инвестираме в реклама за нашия бизнес, защото само така ще вървим по трудния път към успеха и ще бъдем конкурентноспособни!Още новини