Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Реклама и маркетинг онлайн - еволюцията на рекламата в интернет

Дата: 10.03.2011.   Новини » Печатна и външна реклама

Еволюцията на интернет в последните години отвори врати за новите техники за маркетинг и реклама, които позволяват да се постигат и нарастват търговските цели на фирмите. Тези нови техники за реклама и тяхното използване, днес наричаме Онлайн Маркетинг.


Еволюцията на онлайн маркетига и рекламата в интернет върви паралелно с еволюцията сред потребителите на интернет и затова нека направим кратко обобщение на промените в интернет през последните години. Например, в България броят на потребителите на интернет нараства всяка година и през октомври 2010 година стана ясно, че около 45-50% от българите ползват интернет, като 21% от тях ползват мобилен интернет.


Този ръст се дължи основно на развитието на телекомуникациите, което позволи взаимодействието на хората м интернет да стане пропорционално на капацитета за изпращане на данни, изображения и т.н.


Тази еволюция на технологиите улесни достъпа до интернет от вкъщи и предостави възможността да разменяме информация и да комуникираме от всяка точка на света. Ето защо интернет се превърна в „най-често посещаваното място” от стари и млади. Хората прекарват все по-дълго време в интернет, поради което постепенно се превръщат в целева група на много рекламодатели.


Затова и интернет вече е един от най-ефикасните канали за реклама, средство за привличане на нови клиенти, откриване на нови възможности за бизнес, по-добро и задълбочено опознаване на конкуренцията и по-добро запознаване и оттам задоволяване на нуждите на настоящите клиенти.


И за да не давам само примери от България, ще илюстрирам описаната ситуация с пример от Испания, и по-конкретно – какви пари са влагани през последните години за реклама в интернет пространството, възможна благодарение на различните форми за интерактивна реклама:


•    2002: 71,2 милиона евро
•    2003: 72,6 милиона евро
•    2004: 94,6 милиона евро
•    2005: 162,4 милиона евро
•    2006: 310,5 милиона евро
•    2007: 482,42 милиона евро
•    2008: 610,04 милиона евро
•    2009: 640,55 милиона евро


Стратегии за онлайн маркетинг и реклама


Стратегиите за маркетинг и реклама в интернет могат да се групират в стратегии за привличане на вниманието, за задържане на вниманието, за препоръчване:


•    Маркетинг за привличане на вниманието – състои се в привличането на нови клиенти и постигане на по-висока посещаемост на уеб сайта
•    Маркетинг за задържане на вниманието – състои се в засилване степента на доверие на клиентите и посетителите на уеб сайта, което предполага  посещенията на сайта да преминават по стратегически маркиран път
•    Маркетинг за постигане на препоръки – методи на реклама, които предизвикват спонтанното препоръчване от страна на потребителя или програми за стимулиране.

 

По-подробна информация за споменатите стратегии за реклама и еволюцията в онмлайн маркетинга очаквайте в следващата ни статия.Още новини