Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Реклама и интерактивност

Дата: 18.01.2011.   Новини » Печатна и външна реклама

Като говорим за интерактивна реклама говорим за истинска и ефективна реклама.
Като говорим за истинска и ефективна реклама, говорим за комуникация.
Следователно, като говорим за интерактивна реклама, говорим за комуникация, и то реална, достъпна, полезна, носеща положителни резултати комуникация.


Тези предпоставки са толкова очевидни, че не е трудно да ги изпуснем от поглед. И все пак, това са основните стълбове, на които трябва да градим всяка дискусия, свързана с интерактивната реклама, най-малкото заради огромната ù информативна функция. Основната предпоставка е именно тази, че рекламата от този вид означава комуникация. Рекламната дейност (при всякакъв вид дефиниция) се състои в това да се предаде определено послание или съобщение до определена група от хора, с цел да се благоприятства предлагането на даден продукт или услуга.


Рекламата
е диалог. Рекламата е „двупосочен парламент”, поставен на по-високо ниво от това, което сме свикнали да виждаме. Марките говорят и потребителите отговарят, след което марките оценяват съобщението от потребителите, вслушват се повече или по-малко в него и отново говорят с потребителите, а те, от своя страна, отново отговарят и това се повтаря и повтаря, и повтаря... Трябва само да отворим очите и съзнанието си и да наблюдаваме внимателно развитието на този процес, и то не само за няколко секунди, часове или дни, а месеци наред.


Една от големите идеи на модерната реклама е приемането на концепцията за канал за обратна връзка. Потребителят може да говори с производителите, с марките. Големият им проблем обаче е, че не знаят от къде и как да се възползват от тази възможност за обратна връзка. Затова и всяка година всяка марка губи купища ценна информация за интересите, желанията и недоволството на своите потребители.


Ето защо интерактивната реклама може дабъде толкова полезна. Тозе вид реклама предоставя ефективен канал за обратна връзка, за диалог, за реална комуникация, които в много случаи стават в реално време.


Това, може би, е най-голямата заслуга на интерактивната реклама към целия сектор на рекламните услуги: възможността за установяване на диалог, който се развива много по-бързо и ефективно в сравнение с традиционните методи за реклама. С това настъпват и промени във възприемането на рекламата и марката от страна на адресатите на рекламните послания.  Когато става въпрос за адресатите на рекламни послания от традиционната реклама, обикновено се използва думата „зрители” (най-вече защото телевизията е едно от най-използваните средства за реклама, а при него не се предоставя възможност за обратна връзка, т.е. хората са само статични „получатели” на дадено съобщение, а не активни участници, от които да зависи това съобщение). В областта на интерактивната реклама се използва думата „потребители”. Това най-вече е така заради „потреблението” на интернет като цяло, но тази разлика за занимаващите се с реклама е твърде значителна и важна. Защото тук адресатът не се ограничава само с получаване на рекламно съобщение или послание. Той използва, контролира, манипулира, опитва...т.е става въпрос за много по-задълбочена връзка между рекламираната фирма или марка и тяхната целева група.

 

Като обобщение на всичко, посочено дотук, можем да кажем, че тези промени в рекламата водят до промени в комуникацията, във връзката производител–потребител-производител. Това, от своя страна, води до промени във възприемането на рекламните послания, а оттам и на самата марка. Следователно, чрез интерактивната реклама хората стават по-склонни да се доверят на дадена фирма, на качествата на даден неин продукт или услуга, благодарение на което продажбите и печалбата на тази фирма значително се увеличават. Но най-хубавото и полезното за фирмата е, че тази промяна е трайна (ако разбира се фирмата се грижи за това) и нейните приходи и авторитет ще продължават да нарастват във времето.Още новини