Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Реклама - рекламният мениджър и неговите функции

Дата: 10.12.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Всяка по-голяма компания има няколко отдела, които ръководят различни аспекти от дейността на дружеството. Ето защо една фирма има различни отдели за изследвания и развитие, маркетинг, реклама, промоции, човешки ресурси и други подобни. Рекламният отдел на всяка фирма е един от най-важните отдели. За да сте сигурни, че функциите на рекламния отдел се изпълняват гладко, рекламният мениджър е абсолютно необходим. Той, един вид, е отговорен за успеха на продукта.


И така, какво точно представлява работата на един мениджър реклама, кои са основните му задължения, свързани с рекламата? В тази статия можете да се запознаете с някои от най-важните отговорности на рекламния мениджър.Описание на длъжността рекламен мениджърЕто някои от задълженията на един рекламен мениджър:

 

 • Основното задължение на рекламния мениджър е да популяризира стоките и услугите на дадена компания.
 • За тази цел той трябва да има задълбочени познания за организацията и състоянието на фирмата, както и за тънкостите на продукта.
 • Той трябва да се свързва с всички отдели на компанията, за да изработи план за перфектният начин за реклама на даден познат вече продукт или за реклама на пускането на пазара на нов продукт.
 • Мениджър реклама работи главно с маркетинг директора, за да разбере стила на фирмата по отношение на маркетинга и рекламата (тъй като има пряко влияние върху успеха или провала на продукта, който се рекламира).
 • Той също така определя и целите и целевата група на фирмата.
 • Той трябва да изготви подходящ бюджет за рекламните кампании, които ще последват, съгласувайки действията си и с отдел "Финанси".
 • Важна част от работата на един мениджър реклама е да ръководи целия отдел Реклама в една компания. (Ако фирмата е достатъчно голяма, за да има свой собствен отдел)
 • Той трябва да има и навързва всички знания, необходими за създаването на реклама на дадения продукт.
 • Той трябва да се погрижи тази информация да се предостави на всички творчески ръководители, които работят във фирмата.
 • Но преди разпространяване на информацията и на материала, той трябва да се погрижи за наемането и обучението (или поне надзора) на потенциални служители.
 • Ако става дума за малка фирма, където няма ясно разграничение на различните задължения и аспекти на дейностите, то рекламният мениджър сам трябва да определя и управлява съдържанието на рекламата, изкуство, визуализация и подреждане на продуктите.
 • Той трябва да има задълбочени познания за същността на различните медии, които са на разположение и да прецени коя е най-подходяща за реклама на съответния продукт.
 • Той трябва да заплати на тези конкретни медии, за да може да пусне въпросните реклами там. Това означава, че рекламният мениджър трябва да преговоря с тях за цената, пространството за отпечатване или времето за излъчване на рекламата.
 • След като рекламата е пусната, той трябва да гарантира, че създаването и разпространяването на рекламата се извършва по най-ефективния начин.
 • Ако фирмата е наела рекламна агенция да направи реклама на даден продукт, то тогава е наложително рекламният мениджър да координира внимателно действията си с изпълнителният директор на рекламната агенция за разработване на най-добрата рекламна кампания.
 • Той също така би трябвало да бъде част от творческия екип, ангажиран за създаването на рекламата.
 • Той играе ролята на посредник между рекламната агенция и фирмата. Взимайки всички важни решения, като например коя рекламна агенция да наеме (след обстойни изследвания), а след това обяснявайки всичко за продукта, и след като започнат дискусиите, той трябва да информира фирмата за развитията, които се случват по отношение на рекламата.
 • Той трябва също да преговаря и да търси одобрението на бизнеса за решенията, които се предприемат с клиентите.
 • Той трябва да следи за това дали рекламата на продукта генерира желаните резултати. Ако не, тогава той трябва да промени начина на реклама и рекламните тактики на кампанията.
 • Освен това той трябва да бъде добре информирани за промените и развитието на рекламата, за новите тенденции по отношение на рекламата.
 • Един рекламен мениджър определено трябва да бъде търпелив и да има добри комуникативни умения.В крайна сметка, основната функция на рекламния мениджър е да отговаря за разработването на най-добрите възможни начини за разпространяване на информация към публиката, така че тя да достига до тях по най-ефективен и лесно разбираем за тях начин.Още новини