Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Реклама на събития

Дата: 03.12.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Рекламата на събития е услуга, която се плаща на различните средства за комуникация, за да разпространят информация за въпросното събитие. Успехът на една фирма, която организира дадено мероприятие (конференция, например) зависи в голяма степен от имиджа и репутацията, от образа, който се създава за предстоящото мероприятие. А това, от своя страна, зависи от рекламния план.


Например, провеждане на конференция - един план за реклама спомага за осигуряването на информация за времето и мястото на провеждане на конференцията, така че да могат да я посетят всички, които проявяват интерес.

 

Може би най-важната част от рекламния план е езиковата поддръжка, подборът на думи и правилното изразяване на определени послания. От изключителна важност е да поддържате и изпълните посланието, което сте включили в рекламните материали. Въпросната конференция ще е насочена към определена част от обществото и точно те са тези, които ще искат да научат предварително повече подробности за нея, следователно усилията в областта на рекламирането на събитието трябва да са насочени именно към тях.Рекламата и пресата


Как да процедирате?


В кратко съобщение информирайте избран от Вас всекидневник, например, за провеждането на конференцията и, по-конкретно, за това защо даден лектор ще дойде и по какъв начин неговите идеи са свързани с интереса на обществеността като цяло или на дадена група от хора.


Изпратете Вашето съобщение за печата заедно с, да речем, флаер за събитието. Кажете им, че е персоналната Ви покана и че очаквате да ги видите на конференцията. Желателно е и да им предоставите допълнитлни копия, които да разпространят сред персонала си. Подканете ги да се свържат с лектора преди самото събитие, тъй като по този начин ще могат да напишат по-пълна статия за мероприятието (всяка допълнителна информация има голямо влияние върху публиката). Поканете ги не само да дойдат на конференцията, но и след нея да говорят с други участници и гости и така да напишат статия и след провеждането на конференцията. Това са допълнителни начини за реклама. Ако все пак не присъства никой журналист, попитайте дали можете да изпратите съобщение за резултатите от конференцията, след нейното провеждане.


Друг начин за реклама в печата


Свържете се с различните печатни медии в града:


•    Местните всекидневници
•    Безплатните вестници и списания или онези, които са най-евтини и следователно широкоразпространяваниСлед като вече сте решили в кои печатни медии ще публикувате своето рекламно съобщение, помислете колко дълго трябва да е то, така че да задоволи целта Ви и също така, в коя част от вестника или списанието искате да публикувате тази своя реклама. След това се обадете, за да проверите цената. Според проведени анкети и проучвания е установено, че най-ефективното място за реклама на събития е на страниците за забавление и развлечение.Кога трябва да предоставим рекламните съобщения на медиите?


Различните печатни медии имат различни периоди на издаване на броеве - някои са ежедневни, други ежеседмични и т.н. Тъй като хората са склонни да взимат решение за събития като конференции близо до датата, когато те ще се проведат, е най-подходящо рекламите да се публикуват и разпространят около 1-2 седмици преди датата на определената конференция.Рекламата и радиото


Как да използвате радиото, за да рекламирате предстояща конференция?


Според запитванията към различни фирми е установено, че радиото е сред най-добрите средства за реклама, за информиране на обществеността за провеждането на мероприятия. Например, една от фирмите е споделила, че нейните реклами, пускани по радиото, както и проведеното интервю са привлекли над 50 нови посетители на организираната от тях конференция (много от тези хора са споделили, че са разбрали за събитието и са поискали да го посетят, след като са чули рекламата по радиото).


Много радио станции предпочитат да сключват търговски договори, тъй като чрез тях се задължават да излъчват определени реклами, като в замяна получават определена печалба. Да речем, че важен лектор от Вашата конференция ще пристигне съвсем скоро и Вие искате да информирате определена целева група за този факт. Тогава радиото веднага е в готовност да го направи. С други думи, плащайки за реклама по радиото Вие се превръщате в техен клиент, следователно представителите на радиото са заинтересовани от това да рекламират Вашата конференция.
Ако сте провели интервю по радиото или излъючвате там реклама, значи ли това че не трябва се свържете с други медии?

Хората получават информация от различни места и по различни начини. Някои слушат радио, други четат вестници и списания, трети се информират от интернет. Най-ефективната реклама е тази, която обхваща и трите средства за комуникация. Следователно, не трябва да се ограничавате само с рекламата на едно единствено място, особено когато става въпрос за реклама на събития.Рекламата и интернет


Подходящ начин за реклама на дадено събитие е някакъв вид реклама в интернет. Това може да бъде е-майл маркетинг – да изпратите добре структурирана информация за събитието по е-майл, така че да привлечете вниманието. Може също така да изпратите директна покана за участие в даденото мероприятие. Изказът трябва да бъде професионален и добре подбран, така че да дава ясна информация и същевременно да провокира интерес. Друг начин за реклама в интернет е използването на различни социални мрежи, блогове и форуми, където свободно да съобщавате за интересни факти около събитието и дори да издавате „мааалки тайни от кухнята на събитието”.Рекалмата и телевизията


Рекламите и рекламните съобщения, излъчвани по телевизията обикновено са кратки и допълващи. Те позволяват бързо достигане до целевата група и оттам по-бързо осъществяване на поставените цели на рекламата. У адресатите на рекламните послания се създава чувство на заинтересованост и очакване. Ето защо, телевизията е едно доста подходящо средство за реклама на важни събития, особено когато засягат по-голяма част от обществото.Още новини