Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Рекламата - предимства и недостатъци

Дата: 29.11.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Реклама” – това е процесът на търговско представяне на стоки и услуги, с цел увеличаване на продажбите. Рекламата може да бъде направена с помощта на редица средства като телевизия, вестници, билбордове, списания, интернет, предаване от уста на уста. Рекламата информира купувачите за наличието на даден продукт или услуга на пазара и ги насърчава да го купят.


Основните цели на рекламата са:

* Увеличаване използването на даден продукт и наличие на допълнителни поръчки.
* Създаване на нови клиенти и увеличаване разпознаването на марката.
* Получаване на обратна връзка от клиентите по отношение на даден продукт.
* Отбелязване въвеждането на нови продукти или подмяна на стари такива.Рекламата има редица приложения. Освен за насърчаване на търговските стоки, рекламата може да се използва за обучение и мотивиране на обществеността по отношение на нетърговски въпроси като СПИН, обезлесяване, семейно планиране и т.н. Рекламата е мощна медия, която може да достигне до много хора. Сега вече може да се натъкнете на различни реклами и в интернет. Тези реклами в повечето случаи, успешно са свързали потребителя с информацията, която му е необходима. За да се избегне пълна комерсиализация на електронните медии, някои страни са направили задължителни за операторите някои реклами, свързани с интересите на потребителите. Тези публични реклами обучават хората от тази страна по редица социални и морални въпроси.


Въпреки това, някои хора виждат само негативната страна на рекламата. Влиянието на рекламните съобщения зависи от състоянието на съзнанието на индивида и от неговия предишен опит. Например, малките деца, ще бъдат лесно привлечени от фалшивите твърдения в рекламите. Освен това някои хора твърдят, че увеличението на потреблението на алкохол и цигари е в следствие на излъчените или публикувани реклами. Прекомерното рекламиране се превръща в неудобство в повечето градове по света. Производителите лесно могат да правят неверни твърдения за всеки продукт и да повлияят на умовете на хората. За справяне с този проблем, фирмите подлежат на глоби при фалшиви и отрицателни твърдения в рекламите им.Още новини