Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Рекламата в училищата - за и против

Дата: 26.11.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Малките деца и тинейджърите освен потребители и лица, влиящи в определянето на днешните тенденции, са и потребителите на утрешния ден. Този факт е породил идеята за реклама в училищата, където към лицата от тази възрастова група са насочени специфични методи за реклама. Няма съмнение, че концепцията е успешна за рекламодателите, но също така се предполага, че има лошо влияние върху децата.


"Добра ли е рекламата в училище?". Това е въпрос, който през последните две десетилетия поражда много дебати. За да се отговори на този въпрос, трябва да се вземат под внимание и плюсовете, и минусите на този вид реклама.

 

Реклама в училище: „за” и „против”

При изпълнението на концепцията за реклама в училище, различни училищни дейности са спонсорирани от рекламодатели с намерението за привличане на вниманието на целевата аудитория - учениците. Тези дейности могат да варират от спонсориране на програми за ограмотяване или информационни кампании до спонсориране на прояви (концерти, представления и др.) с раздаване на награди. Директната реклама на практика е малко по-рядко използвана – при нея рекламодателите се обръщат към възрастовата група чрез реклами под формата на банери и видеофилми в училищата. Ако се проследи историята на тази концепция, един от най-добрите примери са 12-минутните новини за деца, стартирани от Whittle Communications, като в тях са включени 2 минути време за реклами, подходящи за възрастта на учениците. Тази практика, както казахме, предизвиква дебата дали рекламата в училищата е добра (полезна) или не? И двете страни на спора, т.е. и лицата, които подкрепят този вид реклама, и онези, които се противопоставят, са „въоръжени” с различни ползи и отрицателните последици от въпросната практика в подкрепа на тяхната позиция.

 

Ползите от рекламата в училищата


Тези, които подкрепят тази тенденция на рекламата в училищата се аргументират с това, че секторът на образованието и корпоративният сектор трябва да вървят ръка за ръка, и точно това се опитва да постигне въпросната концепция (т.е рекламата в училищата). Тенденцията на комерсиализация е достигнала до всички сектори и ако обхване и сектора на образование, то това ще бъде от полза за подпомагането на корпоративния свят и образователния сектор да работят заедно. От една страна, това би означавало трайно привличане вниманието на определени потребители, т.е постоянна аудитория за корпоративния свят, а от друга страна това би означавало бърз и лесен начин за набиране на средства за образователни програми за училищата. Спонсорираните образователни материали и програми са един от най-добрите примери за ползите от реклама в училищата. Подобни инициативи от страна на корпоративния свят не само им предоставят платформа за реклама на техните продукти, но и гарантират, че проблеми като липсата на средства, няма да спъват и обременяват развитието на държавните училища.

 

Рекламата в училищата: Отрицателни ефекти


Децата не си дават сметка, че рекламите са предназначени за продажба на продуктите. Поради неспособността си в ранна възраст да мислят толкова рационално, те са склонни да приемат рекламите по отношение на твърденията в тях, на представения в тях „свят”. Факт е, че децата са беззащитни срещу рекламите, т.е много по-уязвими по отношение на отрицателните ефекти на рекламата върху съзнанието и поведението. Те не осъзнават, че твърденията, направени в тези реклами рядко отразяват реалността. Още един виден негативен ефект на тази тенденция е непрекъснатото комерсиализиране на сектора на образованието. Идеята да се използва образованието като средство за търговска изгода не намира място сред етичните норми на обществото. В същото време, да използваш децата като постоянна аудитория не е толкова лесна задача.Това са някои от положителните и отрицателните аспекти на рекламата в училищата, които аспекти са поставили администрацията пред трудния избор дали тази тенденция трябва да продължи или не. Няколко страни в света са забранили тази рекламна тенденция, докато други просто са въвели някои ограничения върху нея.

Все пак добре известен факт е, че децата лесно се поддават на чуждо влияние, и ако корпоративният свят се опитва да се възползва от тяхната уязвимост само за да печели, то тогава е по-добре тази рекламна практика да бъде прекратена.Още новини