Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Сравнителна реклама и законовите ограничения, свързани с нея

Дата: 12.11.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Сравнителната реклама продължава да бъде една от най-популярните форми за насърчаване на потребителските продукти на пазара. Според стандартите, този тип реклама се състои в сравняването на продуктите или услугите на рекламодателя с тези на друг, по отношение на техните характеристики, приложимостта им, предпочитанията на потребителите или стойността. Ако е правилно поднесена, типичната сравнителна реклама веднага ще накара потребителите да повярват до една или друга степен, че продуктът Ви просто е по-добър от този на конкуренцията, без да трябва същите да изразходват време и разходи, за да направят сами това сравнение. В продължението от статията ще разгледаме основните факти, с които трябва да сме наясно преди провеждането на сравнителна реклама.Този тип реклама има своите клопки. Неправилно замислената сравнителна реклама може да доведе до там, че хората да я сметнат за чисто и просто търговска клевета.

Завеждането на дело за търговска клевета е едно от правните средства, които могат да бъдат използвани за борба срещу "невярната" сравнителна реклама, срещу нелоялната конкуренция на пазара. То се основава на законовите разпоредби, на Закона за конкуренцията и Закона за търговската марка, които предпазват от фалшива реклама и нелоялна конкуренция. Търговска клевета възниква, когато на обществеността е предадена невярна информация за продуктите или услугите на даден конкурент, с намерение да му навреди и в резултат на това, този конкурент претърпява икономически щети. Тези действия са обявени за закононарушение, за да се защити доброто име и репутацията на бизнеса, в лицето на стоките и услугите, които произвежда и предлага.В самото начало е важно да се отбележи, че не всички технически "неверни" твърдения, направени в сравнителната реклама, могат да доведат до жалба за търговска клевета: Съдът е постановил, че рекламата на стоки чрез сравняване с тези на други фирми е приемливо, доколкото тези сравнения на стоките не вредят на репутацията на конкурентната фирма. Такива твърдения са най-често срещаните изявления, направени по различни начини, които имат една идея - "моят продукт е най-добрият." Такива общи твърдения, които водят до  косвеното твърдение, че продуктът на конкуренцията е с по-лошо качество, няма да бъдат привлечени под отговорност. Това е така, защото подобни изявления, които обикновено се използват от търговците, не се вземат прекалено на сериозно от купувачите, и рядко могат да доведат до икономически вреди на конкуренцията. Но все пак, специфични твърдения, остро критикуващи продукт на Ваш конкурент, които са неверни, ще представляват търговска клевета. Към подобен вид твърдения спадат тези, които посочват, че продуктите на конкурентите са дефектни или не отговарят на стандартите по някакъв начин. Ако съдът е убеден, че един  "разумен човек" би повярвал, че такива твърдения по време на сравнителната реклама са истина, то те могат да бъдат обжалвани.За да спечели една жалба за търговска клевета, всеки елемент от непозволеното твърдение, както е посочено, следва да бъдат доказани от ищеца така, че да удовлетворяват изискванията на съда. По този начин, като първа стъпка се въприема задачата на ищеца да докаже, че направените изявления всъщност са фалшиви. Ако ответникът обаче е в състояние да докаже, че оспорваните изявления, направени от него, са действително верни, тогава искът на ищеца ще се провали.

 


След като установи неистинността на твърдението на ответника, трябва тепърва да се докаже, че ответникът е изказал неверни твърдения злонамерено. Този елемент на непозволеното твърдение е изключително трудно за доказване, тъй като включва доказване пред съда на мотивите за представяне на неверни твърдения. В някои случаи обаче, основните факти по конкретния случай могат да доведат до установяване на злонамереност, т.е да са достатъчни сами по себе си, за да удовлетворят съда.

 


Последният елемент, който трябва да бъде установен, за да се спечели едно дело за търговска клевета, е доказателство за настъпили икономически щети в резултат на представените неверни твърдения. В обичайното право, ищецът е длъжен да доказва, че е претърпял особени щети, които обикновено се състоят в загуба на продажби, договори и нови клиенти, което пряко или косвено се дължи на неверни твърдения на ответника. Доказването на подобни щети, както доказването на злонамереност, също е много трудна задача.На последно място е важно да отбележим, че въпреки законовите ограничения търговската клевета при сравнителните реклами продължава да се развива. Последните съдебни решения, например, показват, че някои съдии са склонни да допускат, че дадени действия са търговска клевета, дори в случаите, когато конкурентът или неговите продукти не са идентифицирани пряко в рекламата на ответника. Това важи особено в случаите, когато участниците на съответния пазар, са добре известни на обществеността, така че самоличността на визираният конкурент може да се разбере косвено. Следователно е ясно, че правото на търговската клевета продължава да се разширява и да се прилага за нови сценарии, така че линията между приемлива и незаконна реклама е по-размита от всякога. Ето защо, получаването на подходящ юридически съвет преди представяне на дадена сравнителна реклама е жизнено важно за защитата на бизнеса и репутацията на фирмата. Затова и следващия път, когато искате да кажете на света "Моят продукт е по-добър", се замислете дали наистина можете да го кажете и което е по-важно - как точно да го направите.Още новини