Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Портфолио » Уеб дизайн » Инвестиционен посредник Фина – С АДИнвестиционен посредник Фина – С АД

Уеб дизайн - Инвестиционен посредник Фина – С АД
Проект:

Инвестиционен посредник "Фина – С" АД е създаден през 1992г. и в момента е една от водещите небанкови финансови институции в България. Фирмата има издаден лиценз от Българска народна банка за търговия с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.