Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Портфолио » Уеб дизайн » Централна Енергоремонтна База АДЦентрална Енергоремонтна База АД

уеб дизайн - Централна Енергоремонтна База АД
Проект:

Централна Енергоремонтна База е създадена през 1948г. и се е утвърдила като надежден доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната.

В зависимост от обема и спецификата на съоръженията, диагностиката, изпитването и ремонта се извършват на място или в заводски условия в цеховете на ЦЕРБ АД.