Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Портфолио » Уеб дизайн » СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКССЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС

Уеб дизайн - СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС

Проект:

 

СТМ / СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРТЕКС” предлага:

  • Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на Главна Инспекция по Труда /ГИТ/;
  • Изготвяне на задължителната Оценка на риска за здравето и безопасността при работа във фирмата;
  • Извършване на задължителните Измервания на факторите на работната среда и за ел. безопасност;
  • Осигуряване на здравно обслужване на заетите лица;
  • Организиране на предварителни и периодични профилактични прегледи;
  • Организиране и документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Изготвяне на вътрешно фирмената документация по ЗБУТ /правилници, заповеди, инструкции, правила и др./;