Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Портфолио » Редизайн на уеб сайтове » ЗММ ЗЛАТОГРАД АДЗММ ЗЛАТОГРАД АД

редизайн и актуализация - ЗММ ЗЛАТОГРАД АД
Проект:

 "ЗММ- Златоград" ЕАД, гр. Златоград е създадено като поделение на Института по технологично проектиране и екипировка в гр. Пловдив, със седалище гр. Златоград и предмет на дейност: производство на инструментална екипировка.

През 1983г. "ЗММ Златоград" е обособено като самостоятелно предприятие на пряко подчинение на ДСО "ЗММ София".

През 1991г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър като Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество, с наименование "ЗММ- Златоград" със седалище гр. Златоград, и предмет на дейност: проектиране и производство на технологично оборудване и комплектовка на металорежещи машини, общомашиностроителни изделия, стоки за бита, търговска дейност в страната и чужбина.