Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Етапи на работа и начин на плащане

Всеки нов проект има следните етапите на работа:

- Среща с нашия потенциален клиент, уточняване на условията и изискванията относно интернет страницата. Според желанията и нуждите на клиента ние предлагаме само необходимите функционалности и изказваме Нашето становище. Целта Ни е да не утежняваме клиента с нищо излишно, с оглед постигане на максимално добро съотношение: необходимост, качество и ниска цена.
- Изпращаме официална оферта с предложение за изработване на интернет страница.
- При одобрена оферта, следва подписване на договор с нашия клиент, издаване на фактура и плащане, подписване на техническо задание и получаване на материали с информация, която трябва да бъде включена в уеб страницата.
- Започва разработването на дизайн с предварително уточнени стил и цветове.
- Предлагаме дизайна за корекции на цветовете и стила.
- След одобряване на дизайна от нашия клиент, започваме работа по функционалността на страницата и предоставяме URL адрес, на който клиента може да следи работата по време на целия процес на изработка.
- Приключване на проекта и предоставяне на клиента за одобрение.
- Заедно с официалното приключване на проекта предоставяме цялата информация, необходима за достъп до хостинг услугите, административен панел за управление на съдържанието /ако страницата има такъв/ и създадените e-mail адреси.

Начин на плащане:

С фактура в брой или по банков път, по желание на клиента.