Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Портфолио » Уеб дизайн » Център за обучение на децаЦентър за обучение на деца

уеб дизайн - Център за обучение на деца
Проект:

Центърът - НАДЕЖДА има за цел да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца с отклоняващо се поведение, деца, живеещи в семейства в риск от разпадане и деца застрашени от отпадане от училище.