Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Видове рекламни техники

Дата: 02.09.2010.   Новини » Печатна и външна реклама

Рекламата цели представянето и промотирането на продукти и услуги на дадена фирма. Тя помага при създаването на фирмената идентичност и служи като ефективно средство за комуникация с останалия свят за стойността на продукта или услугата. Чрез различни средства за реклама, фирмите постигат ръст в продажбите на своите продукти и услуги чрез привличане на повече клиенти към тях.

 

Различните видове рекламни техники имат за цел изтъкване на характеристиките на продукта и уникалността му по отношение на неговите конкуренти. Техниките за реклама често имат за цел да откроят един продукт чрез информиране относно характеристиките му, които го различават от останалите. Рекламата се осъществява чрез различни медии, така че съдържанието на рекламите получава широка аудитория. С две думи – рекламата се представя пред обществеността чрез различни канали, за да гарантира, че продуктът или услугата ще бъдат забелязани от широката публика.


А ето и кратко описание на различните видове рекламни техники:


Печатната реклама се използва в печатните медии като списания и вестници. Печатните медии също така предлагат опции като реклама чрез брошури и листовки. Ефективността на рекламата, направена чрез печатните медии, зависи от популярността на използваната медия. Рекламите, които се появяват в изтъкнати вестници, имат по-голям шанс да бъдат забелязани. Обикновено с вестниците се разпространяват флаери и брошури като допълнения към тях. В такива случаи, популярността на вестника и мястото на рекламата в него, имат най-голямо значение.


Използването на аудио-визуалните медии е друга популярна техника за реклама. Телевизията и радиото се използват за реклама от много отдавна. Интернет рекламата, която е относително нов вид реклама, вече е спечелила огромно признание. При радиото и телевизията програмното време определя цената на рекламата. В интернет, рекламите са свързани с дискутираната в сайта тема и с популярността на сайта, така че позицията на рекламата в интернет страницата се определя от възможността ù да се види (степентта на отношение по темата).


Рекламните специалисти използват не само печатни и телевизионни медии и радиостанции, но и филми, за да представят своите реклами. Скритата реклама е практиката за косвено популяризиране на даден продукт чрез филми и телевизионни предавания. Например, актриса във филм или телевизионно шоу може да бъде снимана със специфична марка дрехи или грим; определен ресторант или фирма могат да бъдат заснети така, че името им да се появява в сцената. Публиката, която гледа шоуто или филма със сигурност ще забележи рекламираното име, като това допринася за цялостното представяне и рекламиране на показания продукт.Използването на известни хора за популяризиране на марката е една реклама техника, а използването на обикновените хора за реклама, е съвсем друга. Идеята зад използването на известни личности е, че много хора се идентифицират с известните личности и така следват общата психологическа наглса да подражават на човека, с който се идентифицират. Известните личности са много уважавани и харесвани и затова участието им в една рекламна кампания в повечето случаи се оказва много ефективно решение. Стратегията за използване на обикновени хора в реклами се основава на идеята, че те могат лесно да достигнат до по-голямата част от обществото.Някои рекламни техники включват рекламни средства, които демонизират противника/конкуренцията. Една гледна точка е приета от масата, а тези с обратна гледна точка са провокирани да се чувстват нищожни. Някои рекламни специалисти представят пред обществеността сравнително изследване между две марки и изясняване превъзходството на техните продукти в сравнение с конкурентните.Някои рекламни техники използват сарказъм за промотирането на даден продукт, докато „демонизират” продуктите на конкурентите. Много рекламни техники се базират на повторение, в което се подчертава и е многократно изтъкнато пред обществеността името на продукт или услуга. Някои рекламни техники се възползват от човешката психика - да следваш нещо, защото другите го следват. Показват се голям брой хора, които използват продукта и така по един фин начин карат публиката да започне също да го използва. Рекламните техники често си служат с емоционални думи или действия, чрез които да привлекат по-голямата част от обществото.


Рекламните техники са и трябва да бъдат ефективно използвани за социални каузи. Осведомеността относно някои важни теми, социални въпроси и проблеми на околната среда могат да бъдат ефективно оповестени пред обществеността чрез реклами. Правителството и различни организации вече виждат ползите от осъществяването на социални реклами. Но търговските фирми трябва да загърбят желанието за правене на пари за известно време и да подкрепят по-активно рекламите за социални каузи.Още новини