Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Уеб дизайн - процес на създаване на уеб дизайн на една страница

Дата: 06.04.2011.   Новини » Уеб дизайн

Творческата стратегия представлява ориентирането, насочването на един проблем, свързан с комуникацията, към завършване процеса на преодоляване на тази бариера, изникнала напълно естествено между получателя на съобщението (потребителя) и изпращача (фирмите).


За да постигнем желаните ефикасност и ефективност, трябва да вземем предвид някои основни аспекти на творческия процес, процес на създаване на уеб дизайна. На първо място трябва много добре да дефинираме продукта или да анализираме дефиницията, която вече ни е дадена (желанието за визия на сайта). Например, ако вече съществува един сайт за дадена фирма или продукт, който обаче не удовлетворява нашия клиент, трябва да се проучи много внимателно какъв е стилът, застъпен във вече отхвърления уеб дизайн, какви са вариантите за дизайн на страниците на конкурентните фирми, каква информация искаме да включим в сайта и т.н. Също така трябва много ясно да определим каква е целта на комуникацията с потребителите – например дали искаме осъществяване на електронна търговия, обикновено представяне на фирмата и нейните услуги/продукти, реклама на някакъв нов вид продукт, просто връзка и осъществяване на контакт с клиенти... С този аспект, разбира се, е свързана и друга важна част от процеса на създаване на един уеб дизайн – към кого ще е насочена информацията от уеб страницата, която искаме да създадем.


След като вече сме изяснили и уредили тези предварителни фази, пристъпваме към същинската част на създаването на дизайна. В този етап е много важно дизайнерът да успее едновременно да запази корпоративната идентичност на марката и да я интегрира в собствената си и професионална концепция за дизайн.


Включително и използваните техники се персонализират – всеки уеб дизайнер трябва да намери своя начин за използване на софтуера, за да постигне набелязаните предварително цели. Ето защо, може да се каже, че съществува определена зависимост между техническите познания и способности, и креативността. Добрите идеи за уеб дизайн трябва да са съгласувани  с техническите възможности (или понякога проблеми), ако искаме крайният резултат да бъде такъв, какъвто го предвиждаме.


В заключение можем да кажем, че творческата стратегия трябва да бъде максимално ясна, простичка и конкурентна. Все пак сферата на уеб дезайна е много динамична и бързо променяща се област и затова не винаги най-добрите стратегии са тези, които са най-добре замислени и строго подредени, а по-скоро тези, които са добре планирани и достигат оптимални решения – както на графично и визуално, така и на техническо ниво.Още новини2010-06-01 - Нов дизайн