Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Уеб дизайн: потребители и съдържание - част 2

Дата: 03.03.2011.   Новини » Уеб дизайн

Скелетът на уеб страницата


Трябва да започнем с дефиниране на информацията, която искаме да предложим, и на начина, по който искаме да я групираме. Това означава, че трябва да направим дърво на съдържанието (което ще ни помогне за  създаването на уеб дизайна): става въпрос за организиране на съдържанието по логична и интуитивна форма, за да може потребитерят веднага да се ориентира къде да кликне, за да открие информацията, която търси.


Когато вече имаме дървото на съдържанието полузатворено (защото също като естествените дървета, и това няма да спре да расте и да се променя) ще трябва да решим въпроса със самия уеб дизайн. Трябва да преценим как да се показват съдържанията, как да се поднася информацията на сайта. Един практичен подход за създаването на уеб дизайн е да се „нарисува” всеки прозорец – става въпрос за това да се направят wireframe, с молив и хартия или използвайки програми като Power Point, Visio, OmniGraffle и др. Най-добре е да се направи wireframe на всяка страница от дървото на съдържанието. По този начин ще сдобием представа за бъдещия уеб дизайн, за общата визия на бъдещия уеб сайт.


Тези wireframes ще ни помогнат да разсъждаваме върху това какъв начин за представяне на съдържанието ще бъде най-подходящ, ще ни помогнат да преценим коя информация е по-важна, как ще навигира потребителя из нашия сайт...Затова wireframes трябва да са реалистични и устойчиви, както от техническа гледна точка, така и от икономическа, и трябва да служат за разрешаване на съмнения или объркващи въпроси преди да се пристъпи към самия уеб дизайн, оформление и програмиране.

 


Дизайн и оформление


И накрая идва моментът да изправим проекта пред адекватен дизайн. Използваме думата „адекватен”, защото уеб дизайнът трябва отиде отвъд естетическата функция: трябва да подкрепя и допълва взетите решения, и да следва определените цели.


След като вече имаме определен дизайн, идва моментът да обединим елементите чрез оформлението. То се заема с това елементите от дизайна да си пасват добре едни с други както и всичко да изглежда така както е предварително планирано от дизайнерите. Например: ако синьото е небесно, трябва да е небесно, а не морско, ако има 5 пиксела разстояние между изображенията, значи трябва да са точно пет, а не 7, да речем.


Всичко това до тук беше теоретично представяне на процеса по уеб дизайн на една интернет страница. В следващата ни статия ще ви покажем как да се ориентирате дали действате правилно, добре ли се справяте, бъркате ли някъде и т.н. Също така ще ви представим и известна информация за програмирането и поддръжката на уеб сайт след пускането му в интернет пространството.Още новини2010-06-01 - Нов дизайн