Уеб дизайн и реклама от Ей Ем Дизайн ЕООД

Уеб дизайн: потребители и съдържание - част 1

Дата: 02.03.2011.   Новини » Уеб дизайн

Идеята, схващането на понятието уеб дизайн се е променило доста напоследък. До преди няколко години ограниченията и трудностите, свързани с технологиите, заемаха по-големия дял от усилията на участниците в уеб дизайна. Съществуваха също така съществени ограничения от концептуална гледна точка. Може да се каже, че до скоро като основна цел на една уеб страница се разбираше „да функционира, да фигурира в интернет пространството ”. Сега обаче (може би десет години по-късно) тази цел, колкото и простичка да е, вече се смята за постигната, т.е. уеб дизайнерите и програмистите не срещат затруднения с качването и функционирането в интернет на уеб сайтовете. Предизвикателството днес е една уеб страница да изпълнява своята комуникативна функция, като едновременно с това отговаря на стандартите и поддържа челни позиции в търсачките.


А що се отнася до комуникативна функция и стандарти...имаме на среща много литература. Много от идеите не са новост, а по-скоро формират част от теоретичната структура на дисциплини като Комуникации, Културна антропология и др. Истината е, че просто са се контекстуализирали, преговорили и адаптирали към новото пространство за комуникации.

 


Потребителят – главен герой


Появата на web 2.0, така наречените социални мрежи, където потребителят е главният герой, е може би най-иновативният фактор. Вече неизбежно тези сайтове-мрежи са се превърнали във връзката ни със света в момента, в който решим да изпратим съобщение до някого.


Тази комуникативна роля, концентрирана върху потребителя, върху емоциите и опита му, се превръща в приоритет на планирането на един уеб дизайн. Вече трябва да мислим и създаваме уеб дизайна на различните страници, фокусирайки се върху потребителите (нашата публика), върху интересите им, техните мотивации и условия. Ако един уеб дизайнер има предвид всичко това, със сигурност ще избегне объркващите идеи, които поради арогантност или пренебрегване, обикновено водят до неизпълнението на заложените в уеб дизайн проекта, очаквания.


Следователно, ако искаме да постигнем задоволителни резултати от работата си по един уеб дизайн, трябва да конструираме работата си върху две основни неща – яснота по отношение на това какво искамме да предадем и познаването на онези, на които искаме да го предадем.

 

От къде да започнем?


Първото, което трябва да направим е да мислим и да караме и другите също да помислят. Трябва да помислим за бъдещата уеб страница, за целите, които ще преследваме, за това, което искаме да споделим, за услугите, които искаме да предложим... и да обвържем нашите идеи с потенциалните потребители на нашата уеб страница. За това е много полезно да използваме подхода brainstorming – ще застанем пред нашата потенциална публика и ще задаваме въпроси, за да разсъждават всички на глас. Става въпрос за по-дълбоко опознаване на нуждите на нашата целева група, на техните вкусове и предпочитания. Ако нямате възможност да осъществите подбно начинание, обмяната на идеи с близки и приятели също може да бъде много полезна.


Друга важна стъпка е да огладаме под лупа други, подобни на нашия, проекти за уеб дизайн. Не става въпрос за плагиатстване и кражба на идеи, а за анализиране на това, което работи добре и онова, което не дава резултати.


След като сме събрали цялата тази информация, идва ред на това да подредим мислите и идеите си и да определим кои ще са целите, които ще искаме да постигнем с проекта си за уеб страница, коя ще бъде нашата целева група и как ще се обърнем към нея, как ще ù направим впечатление, по какъв начин ще се отличим от конкуренцията, какъв вид съдържания ще бъдат най-важни, каква визия да създадем, какъв да бъде уеб дизайнът ни... Изхождайки от тези размишления, вече ще можем да конструираме „скелета” на нашия уеб дизайн проект, който постепенно да реализираме.Още новини2010-06-01 - Нов дизайн